“KazMunayGas Onimderi” LLP slogan
Call-center
Организатор
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
Способ
Долгосрочные закупки
Начало
23.09.2015 03:00:00
Окончание
23.10.2015 05:00:00

Описание закупки

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» (010000, г. Астана,  пр. Туран, 1 www.azskmg.kz)  объявляет о проведении долгосрочных закупок питьевой воды у отечественных товаропроизводителей  способом открытого тендера. Место поставки товара, срок поставки, полный перечень закупаемого товара, объем, технические спецификации, и другие требования,  предъявляемые к закупаемому товару, указаны в тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить по адресу: г. Астана, пр. Туран 1,  кабинет № 101, или на сайте: www.azskmg.kz.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, направляются потенциальными поставщиками в ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по адресу: г. Астана, пр. Туран 1,  кабинет № 101. При получении копии тендерной документации и при сдаче тендерной заявки на участие, представителю потенциального поставщика необходимо иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий полномочия.

Окончательный срок представления тендерных заявок на участие в тендере до 10.30 часов   23 октября 2015 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 23 октября 2015 года по следующему адресу: г. Астана, пр. Туран 1,  кабинет № 101.     

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97 42 70.

 

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС, (010000, Астана қаласы, Тұран даңғылы 1,  www.azskmg.kz) ашық тендер тәсілімен отандық тауар өндірушілерден ауыз суды ұзақ мерзімді сатып алу туралы өткізетіндігін хабарлайды.

Тауарларды жеткізу орны, жеткізудің талап етілетін мерзімі, сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың көлемі, техникалық ерекшелігі және сатып алынатын тауарларға қойылатын басқа да талаптар тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама пакетін  Астана қаласы, Тұран даңғылы 1, № 101 бөлмеден тегін немесе www.azskmg.kz сайтында алуға болады.

Тендерге қатысудың конвертке салып жабылған күйінде тендерлік өтінімдерін әлеуетті жеткізуші «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС-на мына мекен-жайға ұсынады: Астана қаласы, Тұран даңғылы 1, № 101  бөлме. 

Тендерлік құжаттама көшірмесін алғанда және қатысуға тендерлік құжаттаманы тапсырған кезде, әлеуетті жеткізуші өкілінде өкілеттікті растайтын тиісті құжаты болу керек.

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі: 2015 жылғы 23 қазанда сағат 10.30-ға дейін. Тендерлік өтінімдермен конверттер 2015 жылғы 23 қазанда сағат 11.00-де Астана қаласы, Тұран даңғылы 1, № 101 бөлмеде ашылатын болады. Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 97 42 70.

Прикрепленные файлы